Những trang mục cơ bản 

trên Web Tác giả Trần Xuân An


http://tranxuanan.writer.googlepages.com/webtacgiatranxuanan

 

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED

 
3 trang cần lưu ý trên web này:
 

TOÀN BỘ TÁC PHẨM TRẦN XUÂN AN

TRÊN GOOGLE PAGE CREATOR:

(21 cuốn sách đã cố định) 

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danhmtphamtxa_googlepcreator.htm

 

 
 

BÀI MỚI - SÁCH MỚI - TIN TỨC MỚI

(thường xuyên cập nhật theo từng tháng)

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi_mucluctrang

 

 

THÔNG BÁO CẬP NHẬT

Ở CÁC TRANG KHÔNG PHẢI TRANG "BÀI MỚI - SÁCH MỚI - TIN TỨC MỚI":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/thongbao-update_mucluctrang

 

I.TRANG CHỦ Web Tác giả Trần Xuân An (homepage)

II.TRANG TÁC PHẨM: Toàn bộ tác phẩm Trần Xuân An ở Google Page Creator (Tran Xuan An's works [21 books] -- index) -- Nên bấm vào link trên, hoặc:  

Danh mục & 21 trang links riêng ;

Danh mục quay vòng tự động

II.1. Những tác phẩm đã được xuất bản với hình thức in giấy -- hình bìa sách

II.2. Những tác phẩm chưa được xuất bản với hình thức sách in giấy 

          II.2.a. Mùa hè bên sông -- tiểu thuyết

          II.2.b. Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta -- khảo luận sử học

          II.2.c. ... (Xem mục II.2) ...

         

          II.2.h. Luận về thời chúng ta: Những vấn đề của chiến tranh & hậu chiến -- tập tiểu luận & ý kiến

II.3. Hồ sơ lưu: Các bản 2000, 2002, 2003 - font VNI-Times: Nguyễn Văn Tường (1824-1886), 'những người trung nghĩa từ xưa, tưởng không hơn được' -- khảo luận sử học

III. TRANG BÀI MỚI - SÁCH MỚI - TIN TỨC MỚI --  trang 1 (từ tháng 12 HB5 [2005])  |  trang 2 (từ tháng 4 HB7 [2007])      Lễ minh oan và dựng bia tưởng niệm, tôn vinh nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824-1886)  |  Trang 3 (từ tháng 7 HB7 [2007])  |  Trang 4 (từ tháng 8 HB7 [2007])  |  Trang 5 (từ tháng 9 HB7 [2007])  | Trang 6 (từ tháng 10 HB7 [2007])  |   Xem các trang thuộc những tháng tiếp theo... 

IV. TRANG ĐẶC BIỆT: Giao lưu - đoàn kết: Danh sách các nhà nghiên cứu, sáng tác ...

V. Những bài viết về tác phẩm Trần Xuân An

VI. Thơ phổ nhạc