Những bài viết về tác phẩm Trần Xuân An


(các bài tựa, bạt & các bài giới thiệu, phê bình trên báo chí)

  

Các tác giả tự giữ bản quyền tác phẩm của mình

(Every author's copyrights)

 

Web Tác giả Trần Xuân An

Cập nhật ngày 11-6 HB9 (2009):

NHỮNG BÀI PHÊ BÌNH, GIỚI THIỆU VỀ CÁC TÁC PHẨM TRẦN XUÂN AN

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/vietve-tpham-txa.htm

 Lí lịch trích ngang HB9 (2009):

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/lilich-trichngangHB09.htm

Cập nhật ngày 12-6 HB9 (2009):

BỔ SUNG NHỮNG BÀI PHÊ BÌNH, GIỚI THIỆU VỀ CÁC TÁC PHẨM TRẦN XUÂN AN

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/vietve-tpham-txa_bosung.htm

------------------------------------------

 

I. Trong nước:

1. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường (bài tựa, tập thơ "Nắng & Mưa", Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Trị, 1991)

2.  Nhà báo (kí giả) Lê Đức Dục (Báo Quảng Trị, số 99, 25. 05. 1991)

3. Nhà văn Hàn Vũ Hùng (Tạp chí Cửa Việt, số 11.1992)

4. Nhà thơ Đỗ Trung Quân (Báo Tuổi Trẻ, TP. HCM., số 145/92, ngày 10.12.1992)

5. Nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên (Báo Vũng Tàu Chủ Nhật, số 94, ngày 14. 02. 1993)

6. Nhà thơ Cao Quảng Văn (Báo Người Lao Động TP. HCM., số 137, ngày 17 – 24. 09. 1993)

7. Nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ (bài tựa, tập thơ "Tôi vẫn ở trên đường", Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 1993)

8. Nhà thơ Nguyễn Tiến Đạt (Báo Quảng Trị, 03. 1994)

9. Nhà thơ Cao Quảng Văn (bài tựa, tập thơ "Kẻ bị ném vào bão", Nxb. Trẻ TP.HCM., 1995)

10. PGS.TS. Hoàng Dũng (bài bạt, tập thơ "Kẻ bị ném vào bão", Nxb. Trẻ TP.HCM., 1995)

11. Nhà báo Bùi Ngọc Ánh (Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, số 429, ngày 04. 07. 1995)

12. Nhà thơ Tôn Nữ Thu Thuỷ (Báo Văn Nghệ TP. HCM., số 234, ngày 11 – 17. 04. 1996)

13. Nhà thơ Phạm Chu Sa (Báo Thanh Niên Chủ Nhật, số 136 [924], 25.8.1996)

14. Nhà thơ Nguyễn Đông Nhật (Báo Doanh Nghiệp, số 21.8 – 27.8.1996)

15. Nhà Thơ Võ Văn Luyến (Báo Quảng Trị, số ngày 13.5.1997)

16. Nhà thơ Trần Nhật Thu (Tuần báo Văn Nghệ TP. HCM., số 37–98, 15–21.10.1998)

17. Nhà thơ Nguyễn Tiến Đạt (Báo Quảng Trị, số 1012 [cuối tuần], ra ngày thứ sáu, 05-11-1999 [28 tháng 9 Kỉ mão], tr. 5)

18. Nhà thơ Inrasara (bài bạt, tiểu thuyết "Có một nơi lá mãi xanh", Nxb. Hội Nhà văn, 1998)

19. Nhà văn Trần Hữu Lục (Tạp chí Văn TP.HCM., số tháng 8.1999)

20. Nhà văn Nguyễn Khắc Phê (Báo Thừa Thiên - Huế  số 1520, ra ngày thứ tư, 22-9-1999; & tạp chí Cửa Việt, 1999, số 61, tháng 10 năm 1999, tr. 78 – 79)

21. Nhà thơ Lê Hoàng Anh (phỏng vấn, 14.5.1997, trích trong cuốn “Trò chuyện với văn nghệ sĩ” của Lê Hoàng Anh, Nxb. Thanh Niên, 2000, tr. 19 - 22)

 

22. Nhà báo (kí giả) Giao Hưởng (Báo Thanh Niên, số 178 [2743], ra ngày thứ sáu, 27-6-2003 [28-5 Quý mùi], tr. 9)

23. Nhà sử học Dương Trung Quốc (bài tựa, bộ truyện - sử kí - khảo cứu "Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886)", Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 2004 [HB4])

24. Nhà văn Nguyễn Khắc Phê (Báo Sài Gòn Giải Phóng, số ngày 12 & 13.3.2005 [HB5] & tập san Thời Văn, Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 2005)

25. Nhà báo (kí giả) Giao Hưởng (Báo Thanh Niên, số 25.01.2005 [HB5])

26. Thạc sĩ, phóng viên Lê Tiến Công [PV.] (Tạp chí Huế Xưa & Nay, số 68 [3 - 4], 2005 [HB5], tr. 103 - 104) 

27. GS. Đinh Xuân Lâm (Tạp chí Nghiên Cứu Lịch Sử, số tháng 5 (348) 2005 [HB5], tr. 71 - 73)

28. Tác giả Chu Thuỵ (Báo Quảng Nam, số 1694 [4916], cuối tuần, ra ngày thứ bảy, 08-10 – chủ nhật 09-10-2005 [HB5])

29. Tác giả Trà Điêu Phan Thành Nhơn (Tạp chí Xưa & Nay, số 270, 10.2007 [HB7])

30. Nhà thơ Cao Quảng Văn (Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay, số 591, 11.01.2007 [HB7], tr. 33-35 & số 597, 10.3.2007 [HB7], tr. 63)

31. Thạc sĩ, phóng viên Lê Tiến Công [PV.] (Tạp chí Huế Xưa & Nay, số 78, 11 & 12. 2007 [HB7], tr. 93)

32. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan (Đặc san Tình Quê, số 7, Tết Đinh hợi, 2006/2007 [HB6/HB7])

33. Nhà báo Hồ Sĩ Bình (Báo Kinh tế hợp tác Việt Nam, 25-7 HB7) (27-7 HB7)    Bản sao & phản hồi )

34. ... 

Bổ sung (24-9 HB7):

34. Nhà văn Võ Nguyên (1994): Link / Bản chữ vi tính  Link / Hình quét chụp (scan) 

35. Nhà thơ Vương Tân (1995): Link / Bản chữ vi tính  &  Link / Hình quét chụp (scan) 

36. ...

 

II. Ngoài nước:

1. Lời giới thiệu của ông chủ biên Nguyễn Văn Hoá trong những lần tái bản, xuất bản, đăng tải nhiều cuốn sách, bài báo trên Tạp chí điện tử (Tcđt.) Giao Điểm & GĐ. bm., HT. (Mỹ):

http://www.tacphamtranxuanangiaodiem.blogspot.com

(trong đó, đặc biệt là giới thiệu tiểu thuyết "Mùa hè bên sông", trên Tcđt. Giao Điểm, 2005 [HB5] & giới thiệu bộ "Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886)" & 2 cuốn khác cùng đề tài, "Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886), kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp", "Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa", trên Tcđt. Giao Điểm / GĐ. bm. / HT., 2006, 2007...).

2. Đài Phát thanh BBC Vietnamese (Anh) giới thiệu (dẫn links thuộc "Web Tác phẩm Trần Xuân An") trên website của đài (& đăng bài; phát thanh các cuộc phỏng vấn tác giả do các kí giả BBC Vietnamese Quốc Vinh, Phạm Khiêm, Lê Hải thực hiện)

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/03/060307_tranxuanan.shtml

3. Tạp chí điện tử Chim Việt (Pháp), do ông Lại Như Bằng làm chủ biên, cũng đã dẫn links hai cuốn sách điện tử, đã được chính thức xuất bản với dạng sách in giấy, Nxb. Thanh Niên, 2006 (& đăng bài khảo luận sử) ...

http://chimviet.free.fr/index2.htm

4. Nhà sưu tập Lê Bảo Hoàng (nhà thơ Luân Hoán) giới thiệu tiểu sử và danh mục tác phẩm đã xuất bản của Trần Xuân An trong cuốn sách của ông: "Tác giả Việt Nam", Nxb. Nhân Ảnh tái bản lần thứ nhất, 2006:

http://69.134.100.170/LuanHoan/tacgiavn/SachTacGiaVN/TACGIAVIETNAM_sach.htm

5. ...

Xem thêm

về quá trình lao động trong địa hạt văn chương, sử học của tác giả:

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/bieutrung_gpcreator.htm

 

Mưa mùa hè -- ảnh trang trí -- Yah-vhV

Xin lưu ý:

-- Các bài trên đây đều đã được đưa lên các web của Trần Xuân An

-- Thành thật cáo lỗi về những bài bị thiếu, tôi chưa tìm ra để liệt kê đầy đủ. Xin bổ sung sau. Cũng có một ít bài, tôi chưa được đọc, chỉ nghe báo tin vui qua điện thoại. Nếu được nhận những bài viết ấy qua đường bưu điện (hoặc qua đường thư điện tử với xuất xứ cụ thể), tôi sẽ vô vàn cảm kích. Xin thành thật cảm ơn.