Tìm kiếm

(search)


 

Chào mừng người đọc quý mến đến với "Web Tác giả Trần Xuân An" -- http://tranxuanan.writer.googlepages.com -- Xin vui lòng nghiền ngẫm từng câu, chữ. Hi vọng người đọc quý mến sẽ không nản lòng trong thế giới duy nhất này, sẽ không tránh né những vấn đề về Việt Nam trong chiến tranh (1858-1885-1930-1945-1954-1975-1989), nhất là về Miền Nam Việt Nam với Vĩ tuyến 17 (1954-1975) và trong thời hậu chiến (1975-1989-???)... & ...

 

 

Welcome to "Author Tran Xuan An's web" -- http://tranxuanan.writer.googlepages.com -- Read my works for details, please, and think about them. The revered and loved readers, I hope you will not be dispirited in this only one world, you will not evade the problems about Vietnam in the war (1858-1885-1930-1945-1954-1975-1989), especially, about The South of Vietnam with The 17th Parallel (1954-1975) and in the post-war (1975-1989-???)... & ...

 

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED

 

 

 GOOGLE Search   

 

 YAHOO Search   

 

 DOMAINHELP Search

 

 ASK Search

 

TÌM NHANH Search  

 

 MSN Search   

 

Trân trọng mời người đọc quý mến, nhất là các nhà văn học (nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học), các nhà sử học, các nhà báo, ghé vào đọc toàn bộ tác phẩm của Trần Xuân An trên các webs cùng tên, ít ra cũng "lướt web" bằng các phương tiện tìm kiếm (tất nhiên đọc kĩ vẫn là tập quán đáng kính đồng thời cũng là đức tính quý báu của người đọc sách từ ngàn xưa đến mai sau).

 

Cũng bằng cách như vậy, khi đọc các webs của các tác giả khác, nếu phát hiện thấy những thông tin nào đó liên quan đến tác phẩm của tôi và bản thân tôi, xin vui lòng cho tôi được biết. 

 

Trân trọng cảm ơn Google, Yahoo, Domainhelp, Ask, Tìm Nhanh, MSN.... cùng tất cả mọi người đọc và giới cầm bút quý mến.

 

Trang liên lạc:

Trần Xuân An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-7 HB7 (2007):

Hoan nghênh tranh bích chương CẢNH CÁO & BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA TÁC GIẢ trên Web Chúng ta:

 

 

Trước khi sử dụng hai khung tìm kiếm dưới đây, vui lòng mở trước một trang "cửa sổ" (màn hình) mới (open in new window): Ctrl + N (nhấn phím Ctrl rồi gõ phím N). Nếu không, chúng ta có thể sẽ không quay trở lại trang này bằng nút BACK ở thanh công cụ phía trên "cửa sổ" (màn hình) được.