NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886)

-- THƠ --

VÀI NÉT VỀ CON NGƯỜI, TÂM HỒN VÀ TƯ TƯỞNG


TRẦN XUÂN AN

(biên soạn, khảo luận, chú giải...)

& NHIỀU TÁC GIẢ

(sưu tầm, khảo luận, phiên dịch, hiệu đính)

 

CHƯA XUẤT BẢN VỚI HÌNH THỨC SÁCH IN GIẤY

___________

 

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED

 

 http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/biasach_nvt-tho.JPG

Riêng bìa sách này, TXA. làm sẵn; sách chưa được xuất bản ở dạng in giấy

30-6 HB8: Trần Xuân An (biên soạn, khảo cứu, phản bác & tập hợp một số bài nghiên cứu, các bản phiên dịch của các nhà cầm bút khác) -- Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng, Nxb. Thanh Niên, quý 2 2008 (HB8):

Nnc. TRẦN VIẾT NGẠC sưu tầm, khảo luận sử học (thay lời giới thiệu) Nnc. TRẦN ĐẠI VINH, Nnc. VŨ ĐỨC SAO BIỂN phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ, khảo luận sử học & giới thiệu thi tập Gs. ĐOÀN QUANG HƯNG, PGs.Ts. VÕ XUÂN ĐÀN khảo luận sử học Nnc. NGUYỄN TÔN NHAN phiên âm, dịch nghĩa Ts. NGÔ THỜI ĐÔN hiệu đính các bản dịch TRẦN XUÂN AN biên soạn, khảo cứu (tổ chức nội dung, khảo luận sử học, sưu tầm thơ ngoài tập, thơ phụ lục, chú thích và bị chú phản biện các bài khảo luận của các tác giả, chú giải thơ, chuyển ra ngôn ngữ thơ trên cơ sở các bản phiên dịch Thi tập, thơ ngoài tập, thơ phụ lục chữ Hán...).

 

           

 

Tệp 1 | Tệp 2 | Tệp 3 | Tệp 4 | Tệp 5 | Tệp 6 | Tệp 7 | Tệp 8 | Tệp 9

Tệp 10 | Tệp 11 | Tệp 12 | Tệp 13 | Tệp 14 | Tệp 15 | Tệp 16 | Tệp 17 | Tệp 18

Nguyên tác chữ Hán 1 | Nguyên tác chữ Hán 2

Bổ sung:

Nguyên tác chữ Hán hai bài thơ của Phạm Phú Thứ (1820-1883) và của Nguyễn Thượng Hiền (1868-1925)

(bản vi tính)

 

NẾU GẶP TRỞ NGẠI Ở CÁC LINK S TRÊN,

XIN VUI LÒNG BẤM VÀO NHỮNG LINKS DƯỚI ĐÂY:

 

Blogger / Google / Host

Trọn cuốn sách tại địa chỉ

http://www.tranxuanan-writer-5.blogspot.com ...

 

1. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 1
2. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 2
3. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 3
4. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 4
5. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 5
6. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 6
7. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 7
8. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 8
9. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 9
10. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 10
11. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 11
12. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 12  

 

Nguyên tác thơ chữ Hán:

 

Thơ chữ Hán_Nguyễn Văn Tường (1824-1886) -- phần 1
Thơ chữ Hán_Nguyễn Văn Tường (1824-1886) -- phần 2