SEN ĐỎ, BÀI THƠ HOÀ BÌNH

 TRẦN XUÂN AN

 tiểu thuyết

 

NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN

2003 

___________

 

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED