QUÊ NHÀ YÊU DẤU

 TRẦN XUÂN AN

tập thơ

 

NHÀ XUẤT BẢN VĂN NGHỆ TP. HCM. 

1997

___________

 

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED