NƯỚC MẮT CÓ VỊ NGỌT

 TRẦN XUÂN AN

tiểu thuyết

 (tập truyện ngắn liên hoàn)

 

CHƯA XUẤT BẢN VỚI HÌNH THỨC SÁCH IN GIẤY

___________

 

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED