LUẬN VỀ THỜI CHÚNG TA:

NHỮNG VẤN ĐỀ

CỦA CUỘC CHIẾN TRANH

VÀ HẬU CHIẾN


 

Website Tác giả Trần Xuân An

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED

 

 

Trần Xuân An

 

LUẬN VỀ THỜI CHÚNG TA:

NHỮNG VẤN ĐỀ

CỦA CUỘC CHIẾN TRANH

VÀ HẬU CHIẾN

 

 

 

Hầu hết được viết từ sau tháng 3 năm HB5 (2005) đến đầu tháng 4 HB7 (2007)

Tất cả đã được đăng tải trên các tạp chí điện tử hay web của tác giả.

 

Lời thông báo 

trong đợt có nhiều vụ trấn áp tự do tư tưởng, tự do ngôn luận

& tự do xuất bản gần đây (từ tháng 2 đến hôm nay, 24-4 HB7 [2007]):

 

Nếu người đọc cho rằng có những bài thuộc vào loại "chưa thích hợp để công bố rộng rãi ở thời điểm này, vì lí do chính trị", vui lòng gửi thư viết tay, điện thư hoặc gọi điện thoại đến tác giả (trong thư có kí tên [đóng dấu, nếu có] và địa chỉ; hoặc, qua điện thoại, cảm phiền xưng tên, cho biết địa chỉ và số điện thoại) một cách quang minh chính đại. Và cách thức quang minh chính đại nhất, đó là đưa đề nghị cụ thể (tên tác giả, tên bài, link) và lí do cụ thể lên báo chí công khai.

 

Thành thật cảm ơn trước. 

 

Tác giả: Trần Xuân An

(các thông tin để liên lạc:

http://www.tranxuanan.blogspot.com )

 

XEM PHẢN HỒI:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/congluan-ykiencoquanhuutrach.htm

 

 

 

 

 

 

 

Links:

http://www.tranxuanantieuluan.blogspot.com

http://www.tranxuananwriter.blogspot.com

v.v…

 

 

 

Vài dòng đề từ (nhấn mạnh một nét lời ngỏ)

 

VỚI TÔI, LẬP TRƯỜNG VÀ QUAN ĐIỂM DÂN TỘC THUẦN TUÝ LUÔN LUÔN LÀ PHƯƠNG CHÂM VỚI Ý THỨC RÕ RỆT, MẠNH MẼ. HI VỌNG, TIN CHẮC ĐIỀU ĐÓ ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG TOÀN BỘ TÁC PHẨM CỦA TÔI, CHO DÙ SÁNG TÁC HAY BIÊN KHẢO, CHO DÙ VIẾT VỀ BẤT CỨ ĐỀ TÀI NÀO, KỂ CẢ NHỮNG ĐỀ TÀI ĐI SÂU VÀO NHỮNG LĨNH VỰC THUỘC CÁC HỆ TƯ TƯỞNG NGOẠI LAI.

 

Tôi đã nghiên cứu và học tập tất cả, để góp phần biến tất cả trở nên những thành tố nội lực dân tộc. Tôi không đem tư tưởng tinh hoa dân tộc làm yếu tố bản địa, phụ thuộc vào một trong những hệ giáo thuyết ngoại lai nào.

 

TRẦN XUÂN AN

Buổi sáng 06-4 HB7 (2007)

& lúc 13 giờ 45’ & 15 giờ 38', cùng ngày.

 

 

 

MỤC LỤC

TẬP BÀI VIẾT 

 

 

LỜI NGỎ

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b0_loingo.htm

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

 

Bài thứ 1

NHỮNG VẤN NẠN VĂN SỬ TRIẾT… VÀ NHỮNG DẤU HỎI BỨC THIẾT VỀ GIAI ĐOẠN GIAO THỜI – HẬU CHIẾN SAU NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b1.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_tnsu_dantoc1.htm

http://www.tranxuanantieuluan.blogspot.com

 

Bài thứ 2 (viết trước thời điểm tháng 3 HB5)

TỪ “ĐẠI NAM THỰC LỤC CHÍNH BIÊN” IV, V & VI (1847 – 1885 – 1888), SUY NGHĨ VỀ GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ THUỘC THẾ KỈ XX (1930 – 1945 – 1975)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b2.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/505_nvtuongVIII.htm

http://www.tranxuanantieuluan.blogspot.com

 

Bài thứ 3 (thời điểm viết, như bài 2)

ĐỌC LẠI "TUYÊN NGÔN ĐẢNG CỘNG SẢN" (1847 - 1848) CỦA MÁC VÀ ĂNG-GHEN (K. MARX & F. ENGELS)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b3.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsXIIIb.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

 

Bài thứ 4 (thời điểm viết, như bài 2)

MỘT Ý NGHĨ NHỎ VỀ MỘT TRUYỀN THỐNG LỚN VÀ MỘT NHÂN VẬT LỊCH SỬ LỚN

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b4.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsXIIIa.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

 

Bài thứ 5 (thời điểm viết, như bài 2)

THIỀN HỌC VỚI Ý THỨC MINH TRIẾT VỀ DÂN CHỦ, BÌNH ĐẲNG VÀ LINH HOẠT TRONG CÁCH SỐNG THIỀN

Trần Xuân An biên soạn, sắp xếp lại một số trang tư liệu...

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b5.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_txa_thien.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

 

Bài thứ 6

PHÁP MÔN BẤT NHỊ TRONG THIỀN HỌC VÀ MÂU THUẪN LUẬN TRONG TRIẾT HỌC KINH TẾ - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b6.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_txa_phapbatnhi.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

 

Bài thứ 7

VÀI LỜI TRAO ĐỔI VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN HÓA

(CHỦ BIÊN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ GIAO ĐIỂM)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b7.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_txa_nvh.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

 

Bài thứ 8

THƯ TRAO ĐỔI VỀ MỘT THỜI KÌ LỊCH SỬ, 1930 – 1975

Nguyễn Mạnh Quang & Trần Xuân An

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b8.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_nmq-txa.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

 

Bài thứ 9

MỘT VẤN NẠN CÒN LẠI:

THÀNH PHẦN THỨ BA THUỘC HÀNG NGŨ GIÁO PHẨM VÀ GIÁO DÂN THIÊN CHÚA GIÁO LA MÃ TRONG BƯỚC ĐƯỜNG TƯƠNG LAI CỦA VIỆT NAM

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b9.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/805_thirdforces.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

 

Bài thứ 10

TRAO ĐỔI VỚI NHÀ NGHIÊN CỨU SỬ HỌC NGUYỄN ĐẮC XUÂN VỀ BÀI VIẾT:
“Sau ngày thất thủ kinh đô (5.7.1885)

Đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886)

khó thoát khỏi bước đường cùng”

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b10.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/805_txa_ndx.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

 

Bài thứ 11 (bút kí -- luận) (thời điểm viết, như bài 2)

MỘT CHÚT TỰ BẠCH: GIỮA VÒNG TAY TAM KỲ VÀ BÈ BẠN

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b11.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsXIIIa.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com


Bài thứ 12

CHỦ NGHĨA PHÁP – VIỆT ĐỀ HUỀ CỦA PHAN BỘI CHÂU

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b12.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III06/806_txa-Pbchau.htm

http://www.giaodiem.us/us-2006/8-06/806-pbc-txa-1.htm

http://tranxuanan-writer-1.blogspot.com/2006/09/bi-ng-trn-giao-im-b-c-giao-im-b-mi.html

 

Bài thứ 13

PHAN BỘI CHÂU

TRONG QUAN HỆ VỚI THIÊN CHÚA GIÁO

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b13.htm

http://giaodiem.us/us-2007/407/407-txa-pbchau.htm

http://tranxuanan-writer-1.blogspot.com/2007/04/tran-xuan-phan-boi-chau-trong-quan-he.html

 

Bài thứ 14

VỀ TẤM ẢNH PHAN BỘI CHÂU VÀ CƯỜNG ĐỂ CHỤP CHUNG

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b14.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III06/806_ykien-1-txa.htm

http://www.giaodiem.us/us-2006/8-06/806-pbc-txa-2.htm

http://tranxuanan-writer-1.blogspot.com/2006/09/v-tm-nh-phan-bi-chu-v-cng-chp-chung.html

 

Bài thứ 15

Cảm nghĩ tản mạn, ngoài lề

sau khi đọc cuốn sách rút gọn

“ĐI TÌM LĂNG MỘ VUA QUANG TRUNG”

của nhà nghiên cứu sử học NGUYỄN ĐẮC XUÂN

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b15.htm

http://tranxuanan-giaoluu-nnct-nguyendacxuan.blogspot.com/

 

Bài thứ 16

SÁCH LƯỢC “HAI MẶT” Ở TÔN THẤT THUYẾT, HÀM NGHI

-- TRẢ LỜI MỘT THẮC MẮC

(một lần nữa xin được nhấn mạnh)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b16.htm

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_92d3v84d

http://www.giaodiem.us/us-2006/12-06bis/z-txa-ttthuyet-hnghi.pdf

 

Bài thứ 17

NGHĨ VỀ BI KỊCH NHÀ BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN

NGUYỄN NGỌC LAN

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b17.htm

http://www.giaodiem.us/us-2007/307/307-txa-nnlan.htm

http://tranxuanan-writer-2.blogspot.com/2007/03/ngh-v-bi-kch-nh-bt-ng-chnh-kin-nguyn.html

 

Bài thứ 18

NIỀM VUI LỚN & MUỘN:

QUỐC LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b18.htm

http://tranxuanan-writer-2.blogspot.com/2007/04/nim-vui-ln-mun-quc-l-gi-t-hng-vng.html

 

Bài phụ

VỀ TỪ "QUỐC PHỤC"

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b18-p.htm

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/hinhanhquocphuc

 

Bài thứ 19

BÁO CHÍ GIỚI THIỆU, BÌNH LUẬN SÁCH MỚI

NHƯNG VẪN TRÁNH NÉ MỘT TRONG HAI MẢNG CHỦ ĐỀ CỐT YẾU (*)

THUỘC NỘI DUNG CHÍNH

(THÊM MỘT VÀI LỜI)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b19.htm

http://www.giaodiem.us/us-2007/207/207-txa-tuongthuyet.htm

http://docs.google.com/Doc?id=dc9fgpkh_1259p3zj

 

Bài thứ 20

Ý NGHĨA VĂN HÓA, GỒM CẢ VĂN HÓA CHÍNH TRỊ,

TRONG ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI VỀ DƯƠNG LỊCH (LỊCH CHÚA)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b20.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1205_txa-duonglich.htm

http://tranxuanan-trphu.blogspot.com/2006/01/ha-bnh-6-cho-mng-c-vng.html

 

Bài thứ 21

CHỮ “CẢ” TRONG NGỮ “CON CẢ”

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b21.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/106_txa-tiengNambo.htm

http://tranxuananp-trphu.blogspot.com/2006/01/trc-mt-cn-b-hn-t-cha-nht-hay-ch-nht.html

 

Bài thứ 22

GÓP VÀO THỜI CUỘC ĐÔI ĐIỀU:

ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG

LẠI TRỞ THÀNH MỘT VẤN ĐỀ THỜI SỰ NỔI BẬT

CẦN SUY NGHĨ

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b22.htm

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/03/060307_tranxuanan.shtml

http://tranxuanan-trangphu3.blogspot.com/2006/03/gp-vo-thi-cuc-i-iu.html

 

Bài phụ

CẢM ƠN & XIN ĐƯỢC PHÉP TRẢ LỜI

(về bài  Đa nguyên: vấn đề thời sự nổi bật,

đã đăng trên BBCVietnamese.com, ngày 08-03-2006

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b22-p.htm

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/03/060307_tranxuanan.shtml

 

Bài thứ 23

VỀ CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC TIỄN CỦA NỀN DÂN CHỦ LƯỠNG ĐẢNG ĐỐI LẬP – THỐNG NHẤT

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b23.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/306_ykien-2parties.htm

 

Bài thứ 24

Ý KIẾN NHỎ

VỀ TINH THẦN ĐỐI THOẠI DÂN CHỦ &

NHỮNG NGƯỜI BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN Ở NƯỚC TA

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b24.htm

http://giaodiem.com/mluc/mluc_II06/406_ykien-txa.htm

 

Bài thứ 25

GÓP Ý VÀO BÀI VIẾT

“ĐA NGUYÊN, VẤN ĐỀ THỜI SỰ NỔI BẬT” CỦA TRẦN XUÂN AN

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b25.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/306_ykien-nguyen.htm

 

Bài thứ 26

WIKIPEDIA - NGUYỄN VĂN TƯỜNG

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b26.htm

 http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_T%C6%B0%E1%BB%9Dng

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_II06/606_ykien-txa-wikipedia.htm

 

Bài thứ 27

WIKIPEDIA - KIẾN PHÚC

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b27.htm

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_Ph%C3%BAc

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_II06/606_ykien-txa-wikipedia.htm

 

Bài thứ 28

WIKIPEDIA: THÁI ĐỘ TRUNG LẬP

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b28.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_II06/606_ykien-txa-2.htm

 

Bài phụ

--- MỘT Ý NGHĨ NHỎ VỀ WIKIPEDIA

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b28-p1.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III06/706_txa-wikipedia.htm

--- Trả lời thành viên Mekong Bluesman

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b28-p2.htm

http://tranxuanan-wikipedia.blogspot.com/2006/06/wikipedia-kin-phc-bn-lu-b.html

--- THAY LỜI KẾT THÚC VẤN ĐỀ:

GÓP BÀN VỀ TÍNH KHÁCH QUAN - TRUNG LẬP

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b28-p3.htm

http://tranxuanan-wikipedia.blogspot.com/2006/06/wikipedia-nguyn-vn-tng.html


Bài thứ 29

HUẾ – TẾT MẬU THÂN – 1968,

VẾT THƯƠNG HAY TẤM HUY CHƯƠNG,

TRÊN VAI GÁNH HAI BÓ LÚA HÀ NỘI & SÀI GÒN?

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b29.htm

http://www.giaodiem.us/us-2006/8-06/0609-txa-mauthan.htm

http://tranxuanan-writer-2.blogspot.com/2006/09/bi-ng-trn-tct.html

 

Bài thứ 30

KỈ NIỆM VỚI LÊ TIẾN CÔNG

VÀ VÀI NÉT PHẢN BIỆN LUẬN VĂN CỬ NHÂN SỬ HỌC CỦA ANH

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b30.htm

http://tranxuanan-writer-7.blogspot.com/2006/11/trn-xun-k-nim-v-vi-nt-phn-bin.html

http://giaodiem.us/us-2006/12-06/1206-thesis-nvt-3.pdf

 

 

 

 

& MỘT SỐ Ý KIẾN NGẮN RẢI RÁC

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b31-cacykien.htm

http://giaodiem.com/mluc/mluc_II06/406_ykien-txa2.htm

 

& Đọc sách, báo (đôi ý nghĩ về vài tác phẩm)

--- Trần Trọng Kim -- Một cơn gió bụi

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b32-doc-ttkim.htm

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_117cm7ccz

--- Nguyễn Quý Đức -- Ngao du

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b32-doc-nqduc.htm

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_116g3cg5r 

--- Nguyễn Hoa -- Ánh mắt tươi

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/luanvethoichungta_b32-doc-nhoa.htm

http://tranxuanan-giaoluu-nnct-nguyenhoa.blogspot.com/

 

 

Mục lục này được lập sơ khởi vào ngày 03-3 HB7

Làm tiếp việc tập hợp bài đặt rải rác ờ nhiều trang, ngày 21-4 HB7 (2007) & 22-4-HB7

 

23 tháng 4 HB7 (2007)

Tác giả: Trần Xuân An

 

 

Trọn tập ở dạng trang màu lam (trình bày lại cho dễ đọc): 28 & 29-4 HB7.

Trang phổ biến lần đầu tiên mỗi bài viết (viết sau tháng 3-HB5) trên tạp chí điện tử

vẫn có giá trị nhất về mặt công bố.

 

 

WEB CỦA TÁC GIẢ (3 tên web = 3 links chính = 3 trang chủ):

1. Web. Tác phẩm Trần Xuân An

http://www.tranxuanan-writer.blogspot.com

2. Web. của Trần Xuân An

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/web_index.htm

3. Web. Tác giả Trần Xuân An

http://tranxuanan.writer.googlepages.com