LỜI CẢM ƠN


       Kính gửi các cơ quan sử học, khoa nghiên cứu, giảng dạy lịch sử, nhà xuất bản tại Việt Nam;

       Kính gửi các toà soạn báo chí, đài phát thanh trong và ngoài nước;

       Kính gửi các vị lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, tỉnh Quảng Trị & xã Triệu Phước (Quảng Trị)