THÔNG TIN -- GIAO LƯU -- ĐOÀN KẾT

(trang 2)


 

Các trang thuộc mục này:

Trang 1 | Trang 2 | Trang 3| Trang 4...

 

 

NHỮNG DANH SÁCH RỜI

VỀ CÁC NHÀ HOẠT ĐỘNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT,

NGHIÊN CỨU

TRONG & NGOÀI NƯỚC

linkdoanket

 

Các tác giả tự giữ bản quyền tác phẩm của mình

(Every author's copyrights)

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/Danhsach_cacnhasangtac_nghiencuu.htm

&

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/Danhsach-2_cacnhasangtac_nghiencuu.htm

 

SƯU HỢP TUYỂN TẬP VĂN - THƠ - LUẬN CỦA NHỮNG NGƯỜI CÙNG THỜI (đình hoãn):

 

http://www.tranxuanan-trangcnncthoi.blogspot.com/

 

G I A O  L Ư U
-- Gửi tác phẩm để cùng nhau đọc --

27. TRƯƠNG VĂN TUÂN -- Quan hệ Đại Việt - Champa qua cuộc hôn nhân giữa Chế Mân và Huyền Trân công chúa (09-11 HB7):

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/truongvantuan_huyent-cman.htm

28. MINH MẪN (cư sĩ Phật giáo, TP.HCM.) -- Vu Lan trên quê hương (12-11 HB7):

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/cusi-minhman_vulan-qtri.htm

29. TRẦN VIẾT ĐIỀN - NGUYỄN ĐẮC XUÂN - PHAN VĂN HOÀNG ... --  Điện thư trao đổi sơ bộ về vấn nạn Tìm kiếm dấu tích di thể và lăng mộ vua Quang Trung (23-11 HB7):

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/thutraodoi-langmoquangtrung.htm

30. NGUYỄN ĐẮC XUÂN - Có một bài phản biện công trình nghiên cứu "Đi tìm dấu tích Cung điện Đan Dương - sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung’" như thế  (29-11 HB7):

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/nguyendacxuan-bve-lmoqtrung.htm

31 & 32. NGUYỄN ĐẮC XUÂN - “Trần Viết Điền viết "phản biện” công trình “Đi tìm dấu tích Cung điện Đan Dương-sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung” của Nguyễn Đắc Xuân trong tâm cảnh nào?” & TRẦN ĐẠI VINH - “Thêm một vài cứ liệu mới cho phép khẳng định lăng Ba Vành là lăng cũ của Lê Quang Đại” (01-12 HB7):

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/nguyendacxuan-phphantranvdien.htm

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/trandaivinh_langbavanh.htm

33. NGUYỄN THÁI TUẤN - Loạt tranh sơn dầu của một hoạ sĩ người Quảng Trị, sống và sáng tác tại Đà Lạt (06-12 HB7):  

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nguyenthaituan.htm

34. NGUYỄN ĐẶNG MỪNG - Về làng - truyện ngắn (06-12 HB7):  

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nguyendangmung-velang.htm 

35. NGUYỄN ĐẶNG MỪNG - Đồi ma - truyện ngắn (06-12 HB7)

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nguyendangmung-doima.htm

36. TRẦN VIẾT ĐIỀN -- Một giả thuyết về dấu tích cung điện Đan Dương (29-4 HB8):  

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/tranvietdien-phuduongxuan.htm

37. TRẦN VIẾT ĐIỀN -- Có một cung điện Đan Dương thời Quang Trung không (29-4 HB8):

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/tranvietdien-cddanduong.htm

38. LÊ TIẾN CÔNG - TRẦN ĐỨC ANH SƠN (bản dịch Anh ngữ: Nguyễn Tư Triệt) -- Giới thiệu sách: "Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn" của TS. Trần Đức Anh Sơn (06-5- HB8):  

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/letiencong-tranducanhson.htm

39. TRẦN VIẾT ĐIỀN -- Về các giếng cổ trên gò Dương Xuân - Huế (12-05 HB8):  

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/tranvietdien-giengco.htm

40. NGUYỄN CHIẾN -- Tự đối thoại với chính mình: Thật lòng về thơ đất Quảng (22-11 HB8): 

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nguyenchien_tu-hoi-tu-dap.htm

41. Sách nhận được: 700 năm thơ Huế -- Nhiều tác giả  ---  Dịu khúc -- Mường Mán  ---  Hồn đầy hoa cúc dại -- Lâm Thị Mỹ Dạ  ---  Thơ tình Sài Gòn -- Nhiều tác giả  ---  Khuôn trăng -- Trần Ngọc Trác  ---   Chốn xưa -- Nguyễn Quốc Nam  ---  Em đừng chia nửa vầng trăng -- Trần Trí Thông  ---  Nắng đổ về đâu -- Dung Thị Vân  ---  Khung trời mây trắng -- Phạm Bá Nhơn  --- Thơ Phạm Văn Hạng -- Phạm Văn Hạng  ---  Công bằng và giả trá -- Tố Hoài (Nguyễn Tố Hoài) --- Nỗi nhớ của riêng tôi -- Dương Xuân Định ---  Huyền thoại Duy Ma Cật -- Tuệ Sỹ (23 & 24-11 HB8):  

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/sachnhanduoc_webtgtxa.htm

42. Sách nhận được: Hồ Chí Bửu -- Cho tình, cho đời và cho ta (tập thơ, Nxb. Hội Nhà văn, 2008) --- Võ Văn Hoa - Gió cuối mặt sông (tập thơ, Nxb. Thuận Hóa, 2008) (09-12 HB8): 

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/sachnhanduoc_webtgtxa.htm

43. HOÀNG TRẦN (TRẦN HOÀNG) -- Chùm thơ thứ 2 giao lưu trên WebTgTXA.:  (09-12 HB8): 

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/tranhoang-tho-2.htm

44. NGUYỄN CHIẾN -- Giới thiệu tập thơ "Trích tôi" của Đỗ Thượng Thế (16-12 HB8):

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nguyenchien_tho-dothuongthe.htm

45. NGUYỄN PHÚC VĨNH BA -- Tổng quan tình hình nước ta thời vua Quang Toản (1792 - 1802): (06-01 HB9 [2009]): 

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/quang-toan_nguyenphucvinhba.htm

46. NGUYỄN BỘI NHIÊN -- Tiếng gọi (truyện ngắn) : (01-04 HB9 [2009]):   

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nguyenboinhien-tienggoi.htm

7. LÊ ĐÌNH HÀO (thạc sĩ) - Sự hoàn chỉnh trong bản dịch và hiệu đính "Ô châu cận lục của Dương Văn An" (10-9 HB9):

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/ledinhhao-gthieu-bd-ochaucanluc.htm 

(còn tiếp)

 

 

 

 

MỘT SỐ THƠ, TIỂU LUẬN, PHÊ BÌNH CỦA TRẦN XUÂN AN

TRÊN CÁC ĐIỂM MẠNG VI TÍNH TOÀN CẦU

(TÌM THẤY TẠI “GOOGLE TÌM KIẾM”)

 

Thư viện điện tử Việt Nam thư quán

Thư viện điện tử Quán Cóc

Thư viện điện tử Đặc Trưng

Điểm mạng toàn cầu Bùi Công Dụng

Điểm mạng toàn cầu Phong Điệp

Điểm mạng toàn cầu Ngô Hữu Đoàn   (TXA. cậy NHĐ. đăng)

Điểm mạng toàn cầu Lục Bát

Điểm mạng toàn cầu Văn Viết Lộc 

Thư viện "tieulun.hopto.org"  (PDF: 06 cuốn sách, 01 phụ lục chữ Hán & 01 bài nghiên cứu) --  Bản sao 1 trang Web Tieu Lun Hop To Org trên WebTgTXA.

... ...

 

Thành thật cảm ơn sự quảng bá nguyên văn (không sửa chữa, cắt bớt) và ghi rõ xuất xứ cụ thể (tên tác giả / tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang hoặc link...).

 

 

Điểm mạng toàn cầu Tác giả Trần Xuân An

(WebTgTXA.)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com