Danh mục tác phẩm Trần Xuân An

(quay vòng tự động)


  

Chào mừng người đọc quý mến đến với "Web Tác giả Trần Xuân An" -- http://tranxuanan.writer.googlepages.com -- Xin vui lòng nghiền ngẫm từng câu, chữ. Hi vọng người đọc quý mến sẽ không nản lòng trong thế giới duy nhất này, sẽ không tránh né những vấn đề về Việt Nam trong chiến tranh (1858-1885-1930-1945-1954-1975-1989), nhất là về Miền Nam Việt Nam với Vĩ tuyến 17 (1954-1975) và trong thời hậu chiến (1975-1989-???)... & ...

 

Welcome to "Author Tran Xuan An's web" -- http://tranxuanan.writer.googlepages.com -- Read my works for details, please, and think about them. The revered and loved readers, I hope you will not be dispirited in this only one world, you will not evade the problems about Vietnam in the war (1858-1885-1930-1945-1954-1975-1989), especially, about The South of Vietnam with The 17th Parallel (1954-1975) and in the post-war (1975-1989-???)... & ...

 

 

Poet / writer & researcher

Mới!  Twenty three published-books + Newest one = 24  New!

(01-11 HB8 [2008])

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED

 

Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa

Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886), kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp

Những trang "Đại Nam thực lục" về Nguyễn Văn Tường (1824-1886) và các sự kiện trong thời kì đầu chống thực dân Pháp

Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta

Mùa hè bên sông

Nước mắt có vị ngọt

Thơ những mùa hương

Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên

Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Thơ - Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng

Luận về thời chúng ta: Những vấn đề chiến tranh và hậu chiến

Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa

Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886), kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp

Những trang "Đại Nam thực lục" về Nguyễn Văn Tường (1824-1886) và các sự kiện trong thời kì đầu chống thực dân Pháp

Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta

Mùa hè bên sông

Nước mắt có vị ngọt

Thơ những mùa hương

Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên

Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Thơ - Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng

Luận về thời chúng ta: Những vấn đề chiến tranh và hậu chiến

Nắng và mưa

Hát chiêu hồn mình

Tôi vẫn ở trên đường

Lặng lẽ ở phố

Kẻ bị ném vào bão

Hát với đời ơi thương mến

Quê nhà yêu dấu

Có một nơi lá mãi xanh

Ngôi trường tháng giêng

Sen đỏ, bài thơ hòa bình

Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886)

Ngẫu hứng đọc thơ

Nắng và mưa

Hát chiêu hồn mình

Tôi vẫn ở trên đường

Lặng lẽ ở phố

Kẻ bị ném vào bão

Hát với đời ơi thương mến

Quê nhà yêu dấu

Có một nơi lá mãi xanh

Ngôi trường tháng giêng

Sen đỏ, bài thơ hòa bình

Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886)

Ngẫu hứng đọc thơ