Danh mục tác phẩm

Trần Xuân An


Poet / writer & researcher

Twenty three published-books + Newest one = 24 (01-11 HB8 [2008])

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED

 

28-6 & 28-8 HB9 (2009):

Xin vui lòng xem theo link mới thuộc Google Sites, nếu không truy cập được trên host của Google Page Creator:

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa

( http://www.tranxuanan-writer.net )

 

1. NẮNG VÀ MƯA, tập thơ, Hội VHNT. Quảng Trị xuất bản, 1991

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/nang_vmua

2. HÁT CHIÊU HỒN MÌNH, tập thơ, Nxb. Đồng Nai, 1992

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/hat_chminh

3. TÔI VẪN Ở TRÊN ĐƯỜNG, tập thơ, Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 1993

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/toi_votduong

4. LẶNG LẼ Ở PHỐ, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/lang_lopho

5. KẺ BỊ NÉM VÀO BÃO, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/ke_bnvbao

6. HÁT VỚI ĐỜI ƠI THƯƠNG MẾN, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1996

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/hat_vdotmen

7. QUÊ NHÀ YÊU DẤU, trường ca thơ, Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 1998

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/que_nydau

8. GIỌT MỰC, CÁNH ĐỒNG VÀ VỞ KỊCH ĐIÊN, tập thơ, công bố 1998; đăng trên các tập thông tin điện tử, 2005

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/giot_mcdvvkdien

9. THƠ NHỮNG MÙA HƯƠNG, tập thơ, công bố 1998; đăng trên các điểm mạng toàn cầu, 2005; Nxb. Thanh Niên, 2012

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/tho_nmuahuong

10. MÙA HÈ BÊN SÔNG, tiểu thuyết, công bố 1998, đăng trên Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/muahebensong

11. CÓ MỘT NƠI LÁ MÃI XANH, tiểu thuyết, công bố 1998, Nxb. Hội Nhà văn, 1999

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/co_mnlmxanh

12. NGÔI TRƯỜNG THÁNG GIÊNG, tiểu thuyết, công bố 1998; Nxb. Thanh Niên, 2003

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/ngoi_ttgieng

13. SEN ĐỎ, BÀI THƠ HOÀ BÌNH, tiểu thuyết, công bố 1999; Nxb. Thanh Niên, 2003

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/sen_dbthbinh

14. NƯỚC MẮT CÓ VỊ NGỌT, tiểu thuyết (truyện ngắn liên hoàn), công bố 1999; đăng trên Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/nuoc_mcvngot

15. NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886) -- THƠ -- VÀI NÉT VỀ CON NGƯỜI, TÂM HỒN & TƯ TƯỞNG, biên soạn (khảo luận, chú giải...), công bố 2000, đăng trên Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005; Nxb. Thanh Niên, 2008
 

16 (16a). TIỂU SỬ BIÊN NIÊN PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886), KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN PHÁP, biên soạn (lược ghi & kiến giải); công bố 1998; Nxb. Thanh Niên, 2006

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/tieu_sbnpcdtnvtuong

17 (16b). NHỮNG TRANG "ĐẠI NAM THỰC LỤC" VỀ PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886) VÀ NHỮNG SỰ KIỆN THỜI KÌ ĐẦU CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (Quốc sử quán triều Nguyễn, Tổ Phiên dịch Viện Sử học VN.), chọn lọc, phần II, 2001: Bản thảo tuyển chọn đã hoàn tất (2001); chưa gõ phím vi tính trọn cuốn (xem ở phần phụ lục tập I: TƯ LIỆU GỐC, đề mục 16a). Link hình ảnh tập sách tư liệu -- phụ lục -- phần 2, 16b

Lưu ý: Tập 16a (đã xuất bản, 2006) và tập 16b (đã xuất bản một phần theo tập 16a) là một bộ sách.

Tập 16b chỉ là những trang được người biên soạn Trần Xuân An tuyển chọn từ bản dịch ĐNTL.CB., do Tổ Phiên dich Viện Sử học Việt Nam dịch; vì thế cho nên, bản quyền bản dịch ở tập 16b này vẫn thuộc các dịch giả trong thời hạn luật định (bản quyền nguyên bản của Quốc sử quán triều Nguyễn đã hết hạn), Trần Xuân An có công tuyển chọn, nên là sở hữu chủ của tập 16b, nhưng chỉ được hưởng % bản quyền nào đó về tài chính (nếu có). 

Khác với tập 16b, người biên soạn Trần Xuân An lại hoàn toàn giữ bản quyền về mọi phương diện đối với tập 16a. 

Xin lưu ý thêm: Trong tình xuất bản, tiêu thụ sách, nhất là loại sách nghiên cứu, hiện nay, bản quyền thực chất chỉ đơn thuần về mặt tinh thần, thậm chí không thu hồi được nguồn vốn tài chính bỏ ra trong việc xuất bản. 

18. NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886), MỘT NGƯỜI TRUNG NGHĨA, khảo luận sử học, công bố 2002; đăng trên Tạp chí điện từ Giao Điểm, 2005; Nxb. Thanh Niên, 2006

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/nguyen_vtnntntxtkhduoc

19. PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886), truyện - sử kí - khảo cứu tư liệu lịch sử (trọn bộ 4 tập, in thành một cuốn), công bố 2003; Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 2004

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/phu_cdtnvtuong

20. SUY NGHĨ VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG LỊCH SỬ CỔ ĐẠI NƯỚC TA, khảo luận sử học, công bố 2003; đăng trên Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005
 

21. NGẪU HỨNG ĐỌC THƠ, phê bình văn học, công bố 2004, Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 2005

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/ngau_hdtho

22. LUẬN VỀ THỜI CHÚNG TA, MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG CHIẾN TRANH VÀ HẬU CHIẾN (tiểu luận, bài báo và các thể loại khác...), đăng trên Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta   

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1  

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1     Link mới! (Google Sites)

                    (Ba links trên sẽ dẫn đến 2 trang có nội dung: Tập hợp bài viết chưa được tổ chức lại thành sách)

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1  (đã tổ chức lại thành sách; nội dung từng bài không có gì thay đổi)   Mới! Mới! Mới! (29-11 HB9)

(Link theo host của Google Sites: http://sites.google.com/site/tranxuananpoet ...)

 

23. BÀN THÊM VỀ MẤY VẤN NẠN SỬ HỌC (khảo luận, phê bình, trao đổi...)

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2  (đã tổ chức lại thành sách; nội dung từng bài không có gì thay đổi), đăng trên các trang thông tin điện tử, 2005 - 2009  Mới! Mới! Mới! (29-11 HB9)

(Link theo host của Google Sites: http://sites.google.com/site/tranxuananpoet ...)

 

24. THỜI SỰ VĂN HÓA VÀ SUY NGHĨ (tiểu luận, phê bình...)

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3  (đã tổ chức lại thành sách; nội dung từng bài không có gì thay đổi), đăng trên các trang thông tin điện tử, 2005 - 2009  Mới! Mới! Mới! (29-11 HB9)

 

25. ĐỌC VĂN CHƯƠNG VÀ CẢM NGHĨ (phê bình, viết ngắn, điểm sách...)

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4  (đã tổ chức lại thành sách; nội dung từng bài không có gì thay đổi), đăng trên các tập thông tin điện tử, 2005 - 2009  Mới! Mới! Mới! (29-11 HB9) 

 
26. TƯỞNG NIỆM MẸ (tập thơ tự tuyển theo đề tài), Nxb. Thanh Niên, 2010
 
27. THƠ SỬ VÀ NHỮNG BÀI THƠ KHÁC (tập thơ thứ mười một), Các điểm mạng toàn cầu của Trần Xuân An & các tạp chí điện tử, các điểm mạng khác, 3-2005 -- 11-2010, Nxb. Thanh Niên, 2011  Mới nhất ! (31-11 HB10) 
 
28. VÌ VĂN CHƯƠNG, BÌNH --  KHẢO VÀ PHIẾM LUẬN, Các điểm mạng toàn cầu của Trần Xuân An & các tạp chí điện tử, các điểm mạng khác, 2-2010 -- 11-2010  Mới nhất ! (05-12 HB10)
 
29. NGẪM NGHĨ KHI ĐỌC VĂN CHƯƠNG, phê bình  Mới nhất! (11-11 HB11)
 
30. HÁT MỘC VỚI BIỂN ĐẢO VÀ NHỮNG BÀI THƠ KHÁC (tập thơ thứ mười hai), đăng trên các tập thông tin điện tử và đọc trên mạng toàn cầu YouTube, 2011; Nxb. Thanh Niên, 2011  Mới nhất! (11-11 HB11)
 
31. TUỔI HỌC TRÒ CỦA TÔI (hồi kí - tự truyện), đăng trên các tập thông tin điện tử; Nxb. Hội Nhà văn, 2012   Mới nhất! (tháng 4 HB12)

32. BÊN KIA DỐC "MẠ ƠI!" (truyện vừa - hồi ức gồm 5 truyện ngắn liên hoàn), Nxb. Hội Nhà văn, 2012Mới nhất! tháng 9 HB12 (9-2012)

33. GIỮA THUỞ CHUYỂN MÙA (HẬU CHIẾN, KHÔNG RIÊNG AI) (truyện vừa - hồi ức gồm 2 truyện ngắn và 7 chương hồi ức), Nxb. Trẻ, 2013, Mới nhất! 2008 & tháng 3 HB13 (3-2013)

 

 
 
(cập nhật, 29-11 HB11 [2011]) 

 

 

___________________________________________

 

 

DƯỚI ĐÂY LÀ 4 TẬP HỢP TẠM THỜI, LIỆT KÊ THEO THỨ TỰ THỜI ĐIỂM VIẾT

(từ ngày tham gia mạng vi tính toàn cầu, tháng 3 HB5 [2005], đến tháng 11 HB9 [2009]),

CHƯA TỔ CHỨC LẠI THÀNH SÁCH

 

 24-04 HB7:

Tập hợp 1 -- các bài viết của Trần Xuân An (3 HB5 [2005] -- 4 HB7 [2007]) 

 (Tạm xem như cuốn sách thứ 22, được tác giả tự xuất bản với hình thức sách điện tử trên Cơ sở lưu - phát Google Page Creator)

 25-02 HB8: 

Tập hợp 2 -- các bài viết của Trần Xuân An (4 HB7 [2007] -- 3 HB8 [2008])

(Tạm xem như cuốn sách thứ 23, được tác giả tự xuất bản với hình thức sách điện tử trên Cơ sở lưu - phát Google Page Creator)

01-11 HB8:

Tập hợp 3 -- các bài viết của Trần Xuân An (3 HB8 [2008] -- 10 HB8 [2008])

(Tạm xem như cuốn sách thứ 24, được tác giả tự xuất bản với hình thức sách điện tử trên Cơ sở lưu - phát Google Page Creator)

Nếu 2 phần 16a và 16b được tách hẳn thành 2 cuốn sách, tổng số sẽ là 24

 11-4 HB9 (2009): 

Cập nhật ở trang “Tập hợp 3 các bài viết của Trần Xuân An từ 3 HB8 đến 10 HB8 (cuốn sách thứ 24)”:

Danh mục tạm lập để quý người đọc tiện theo dõi: NHỮNG BÀI VIẾT SAU TẬP HỢP 3

Những tác phẩm đã được xuất bản với hình thức in giấy -- hình bìa sách

Những tác phẩm chưa được xuất bản với hình thức sách in giấy

 

 

Bấm vào dòng chữ link-hóa dưới đây:

BẢNG TRA CỨU BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
Link mới >>>>>  http://www.cov.gov.vn/search/index.asp <<<<< New link
Chỉ cần điền tên tác giả vào khung

"Thông tin về tác giả",

sau đó, bấm vào nút "Tìm kiếm"

 

(chỉ hiển thị những tác phẩm đã đăng kí bản quyền

tại Cục Bản quyền tác giả văn học - nghệ thuật;

số tác phẩm còn lại sẽ được đăng kí tiếp)

_________________________
 

DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ - 2003

DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ - 2005
(bấm vào nút phóng lớn, đúng chuẩn [expand to regular size], phía cuối, bên phải ảnh)

DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ - 6-2008

(bấm vào biểu tượng kính lúp ở góc trên, bên phải, để xem ảnh được phóng lớn)

 

 

 

 

                                    

 

Ngày 27 tháng 6 năm 2009, toàn bộ tác phẩm (sáng tác, biên khảo) của Trần Xuân An

đã được đăng kí tại Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam (VLCC.: Vietnam Literary Copyright Center) 

và tái xác nhận hoàn tất thủ tục vào ngày 15 tháng 7 năm 2009.