NHỮNG TÁC PHẨM CHƯA XUẤT BẢN

VỚI HÌNH THỨC SÁCH IN GIẤY


Tác giả Trần Xuân An giữ bản quyền -- Author Tran Xuan An's copyrights (All rights reserved)

 

 

TOÀN BỘ TÁC PHẨM TRẦN XUÂN AN TRÊN GOOGLE PAGE CREATOR:

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danhmtphamtxa_googlepcreator.htm

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danh_mtpham-tranxuanan

 

trong đó có những tác phẩm (sáng tác, biên khảo) thuộc danh mục dưới đây:

1. Mùa hè bên sông   (tiểu thuyết)

2. Thơ những mùa hương  (tập thơ) -- cũng có thể đọc trên Google Page Creator (GPC.): link

3. Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên  (tập thơ) -- đọc trên GPC.: link

4. Nước mắt có vị ngọt  (tập truyện liên hoàn) -- đọc trên GPC.: link

5. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886), thơ -- Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng  (sưu tầm, biên khảo -- Trần Xuân An & nhiều tác giả [bấm vào để xem danh sách]) -- đọc trên GPC.: link

6. Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta  (khảo luận sử học)

7.    Luận về thời chúng ta: Những vấn đề của chiến tranh và hậu chiến  (các tiểu luận, ý kiến)