LỜI CẢM ƠN ĐẶC BIỆT
         Kính gửi ông Nguyễn Văn Hoá (giaodiem.com / giaodiem.us / San José, California, Hoa Kỳ)