BÌA SÁCH

số sách đã xuất bản với hình thức in giấy

 

Website: Tác giả TRẦN XUÂN AN

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/home

09-3 HB7 (2007)

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED

 

 

                                    

1   Link                                           2   Link                                            3  Link     

                 

                                      

Link                                               5  Link                                             6  Link

 

                                    

7 Link                                               8  Link                                              9  Link

 

                                         

10 Link                                              11  Link                                               12  Link

 

13 Link  

               

                                                                           

14 Link

 

 

15 Link

 

 

16  Ảnh bìa 1 lớn hơn   --   Tháng 12-2009

 

17 Link ảnh bìa -- Link nội dung

 

 

 

 

            

Ảnh bìa lớn hơn             Ảnh sách lớn hơn

20

HÁT MỘC VỚI BIỂN ĐẢO

& NHỮNG BÀI THƠ KHÁC

14-02 hb12 (2012)
 
 

  

 

Bìa 1

 

  

 

Cả bìa

 

21 

 

TUỔI HỌC TRÒ CỦA TÔI, Nxb. Hội Nhà văn, 2012

 

 

 
 
 

 

22

BÊN KIA DỐC 'MẠ ƠI!', Nxb. Hội Nhà văn, 11- 2012

 

 "Hậu chiến, không riêng ai" đã được chính thức xuất bản với tên sách mới: 

"GIỮA THUỞ CHUYỂN MÙA",

do Nxb. Trẻ cấp giấy phép ấn hành

(xuất xưởng, 31-8 HB13; nộp lưu chiểu, 03-9 HB13)  


   
Ảnh sách in xong   |   Ảnh bìa 1   |   Ảnh toàn bìa

23 


Mở lòng bàn tay để đan taytập thơ thứ 13 (đầu sách thứ 34), 6 HB14 (2014), Nxb. Trẻ, 7-2014:


_________________________________

 

Tác giả Trần Xuân An giữ bản quyền -- Author Tran Xuan An's copyrights

(All rights reserved)

 

TOÀN BỘ TÁC PHẨM TRẦN XUÂN AN TRÊN GOOGLE PAGE CREATOR:

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danhmtphamtxa_googlepcreator.htm

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danh_mtpham-tranxuanan

 

 
 
Host: GOOGLE PAGE CREATOR
 
___________________________________
 
Trang chủ  
 
 
Host: GOOGLE SITES
 
 

hidden hit counter

 

7-5 HB7 (2007) & 02-8 HB8 (2008)