ĐỀ PHÒNG & NGĂN CHẶN SỰ GIẢ MẠO

về bản quyền tác phẩm


Poet / writer & researcher

Mới!  Twenty three published-books + Newest one = 24  New!

(01-11 HB8 [2008])

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED

 

TÁC GI GI BN QUYN

( AUTHOR'S COPYRIGHT /

ALL RIGHTS RESERVED )

Tác giả TRẦN XUÂN AN trang trọng khẳng định:

1. TÔI CHƯA BAO GIỜ VÀ KHÔNG BAO GIỜ SANG NHƯỢNG BẢN QUYỀN VỀ DANH TÍNH CHO DÙ MỘT PHẦN HAY TOÀN BỘ TÁC PHẨM CỦA MÌNH, VÌ ĐÓ LÀ QUYỀN TÁC GIẢ CỐ ĐỊNH VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ CHUYỂN NHƯỢNG VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO.

2. CHO ĐẾN NAY, TÔI CHƯA KÍ MỘT HỢP ĐỒNG (*) NÀO ĐỂ CHUYỂN NHƯỢNG NGẮN HẠN HAY DÀI HẠN BẢN QUYỀN VỀ PHƯƠNG DIỆN IN ẤN, PHÁT HÀNH, DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO.

3. TÔI KHÔNG BAO GIỜ KÍ HỢP ĐỒNG BÁN ĐỨT BẢN QUYỀN VỀ PHƯƠNG DIỆN ẤN HÀNH CHO BẤT KÌ TỔ CHỨC, CƠ QUAN, CÁ NHÂN NÀO, DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO.

4. TÔI LÀ TÁC GIẢ DUY NHẤT, CÓ NGHĨA LÀ NGƯỜI SỞ HỮU DUY NHẤT ĐỐI VỚI SẢN PHẨM TRÍ TUỆ CỦA CỦA MÌNH, DO CHÍNH MÌNH SÁNG TÁC, NGHIÊN CỨU (BẢN QUYỀN VỀ DANH TÍNH CỦA MÌNH TRÊN TÁC PHẨM) ĐỒNG THỜI LÀ CHỦ SỞ HỮU DUY NHẤT BẢN QUYỀN VỀ PHƯƠNG DIỆN ẤN HÀNH TÁC PHẨM.

5. MỌI SỰ TRÁI VỚI CÁC ĐIỀU 1, 2, 3 VÀ 4 KỂ TRÊN LÀ GIẢ MẠO, NHẰM CHIẾM ĐOẠT BẢN QUYỀN VỀ PHƯƠNG DIỆN DANH TÍNH TÁC GIẢ GẮN LIỀN VỚI TÁC PHẨM HAY BẢN QUYỀN VỀ PHƯƠNG DIỆN ẤN HÀNH.

Trân trọng kính thông báo.

Nếu cá nhân, tổ chức nào phát hiện sự giả mạo nhằm mục đích chiếm đoạt như đã ghi ở điều 5, xin vui lòng thông báo cho tác giả Trần Xuân An được biết để nhờ các cơ quan pháp luật can thiệp, hay truy tố trước các cơ quan pháp luật.

Thành thật cảm ơn.

TP.HCM., ngày 02-12-''07

Tác giả Trần Xuân An

(kí tên)

 

__________________

(*) Hợp đồng viết tay, hợp đồng có chứng thực với khuôn dấu của cơ quan có thẩm quyền.